Videokurz
Veřejná podpora investic v sociálních službách

Videokurz na aktuální téma pro všechny poskytovatele a příjemce investiční podpory v sociálních službách a pro další zájemce o tuto problematiku

Již jste si videokurz objednali a obdrželi jste od nás přístupový klíč? Zadat přístupový klíč

Co je obsahem videokurzu?

Videokurz v trvání 75 minut volně navazuje na předchozí základní kurz Financování sociálních služeb v praxi a přináší ucelený a praktický výklad problematiky financování investic, tj. poskytování podpory na infrastrukturu sociálních služeb v souladu s aktuální právní úpravou ČR a EU.

Základní tematické okruhy:

 • Právní rámec poskytování investiční podpory
 • Investiční podpora jako součást vyrovnávací platby
 • Jednotlivé podmínky poskytnutí investiční podpory
 • Oddělené role gestora sítě sociálních služeb a poskytovatele podpory
 • Rozdíl mezi sledováním udržitelnosti a doby životnosti investice
 • Specifické podmínky Pověření SGEI a fázování investiční a provozní podpory
 • Rizika a způsob korekce nadměrného vyrovnání

Komu je tento videokurz určen?

 • Pracovníkům na příslušných odborných úsecích MPSV, krajského, městského či obecního úřadu a dalších organizací
 • Členům orgánů a pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
 • Politicky odpovědným osobám ústředních orgánů, krajů či měst a obcí
 • Odborné i laické veřejnosti se zájmem o problematiku sociálních služeb, studentům příslušných odborných škol a dalším osobám

Lektor JUDr. Karel Zuska je předním odborníkem v oblasti financování sociálních služeb se zaměřením na problematiku veřejné podpory, členem expertních týmů MPSV a Ministerstva zdravotnictví pro veřejné financování sociálních služeb a Center duševního zdraví a poradcem některých krajů, měst, obcí či samotných poskytovatelů sociálních služeb.


Objednávka videokurzu

Vyplňte prosím následující formulář. Na email Vám následně přijde shrnutí objednávky s pokyny k úhradě. Jakmile nám platba dorazí, zašleme Vám přístupový klíč k videokurzu a doplňkovým materiálům.

Kolik lidí bude videokurz sledovat?

Údaje pro fakturaci

Přístup k videokurzu

Po připsání Vaší platby na náš účet Vám zašleme daný počet přístupových klíčů podle varianty, kterou si objednáte. Každý licenční klíč má platnost 1 rok od prvního použití a je určen vždy pouze pro jednu osobu.

Přístupový klíč slouží ke sledování videokurzu v rámci této webové stránky (nejedná se o soubor ke stažení) a doplňkových materiálů, které si můžete stáhnout. Videokurz může každý uživatel sledovat po celou dobu platnosti licenčního klíče a může si jej libovolně zastavovat či opakovaně přehrávat.


Mám přístupový klíč, chci zpřístupnit videokurz

Pokud jste si již produkt zakoupili a obdrželi jste od nás přístupový klíč, zadejte jej prosím níže.