Financování sociálních služeb v praxi

Videokurz na aktuální téma pro každého, kdo přichází do styku s problematikou financování sociálních služeb

Již jste si videokurz objednali a obdrželi jste od nás přístupový klíč? Zadat přístupový klíč

Co je obsahem videokurzu?

Tříhodinový videokurz přináší ucelený a praktický výklad fungování systému financování sociálních služeb v souladu s aktuální právní úpravou ČR a EU a současnými postupy krajů, měst a obcí, a to v rámci 10 základních tematických okruhů:

 • Aktéři systému financování sociálních služeb
 • Právní prostředí a 10 základních zásad financování
 • Sociální služby a další činnosti
 • Poskytovatelé a jejich status
 • Zadavatelé a zdroje financování
 • Způsoby financování – 12 základních právních titulů
 • Veřejná podpora a služby obecného hospodářského zájmu
 • Vyrovnávací platba
 • Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
 • Sítě sociálních služeb

K videokurzu rovněž obdržíte doplňkový text s přehledem právních předpisů, metodik, stanovisek a dalších dokumentů, které jsou v rámci videokurzu citovány, nebo představují doporučený zdroj informací k danému tematickému okruhu, jakož i přehledné schéma celého systému financování sociálních služeb použité ve videokurzu.

Komu je tento videokurz určen?

 • Pracovníkům na příslušných odborných úsecích MPSV, krajského, městského či obecního úřadu a dalších organizací
 • Členům orgánů a pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
 • Politicky odpovědným osobám ústředních orgánů, krajů či měst a obcí
 • Odborné i laické veřejnosti se zájmem o problematiku sociálních služeb, studentům příslušných odborných škol a dalším osobám

Lektor JUDr. Karel Zuska je předním odborníkem v oblasti financování sociálních služeb se zaměřením na problematiku veřejné podpory, členem expertních týmů MPSV a Ministerstva zdravotnictví pro veřejné financování sociálních služeb a Center duševního zdraví a poradcem některých krajů, měst, obcí či samotných poskytovatelů sociálních služeb.


Objednávka videokurzu

Vyplňte prosím následující formulář. Na email Vám následně přijde shrnutí objednávky s pokyny k úhradě. Jakmile nám platba dorazí, zašleme Vám přístupový klíč k videokurzu a doplňkovým materiálům.

Kolik lidí bude videokurz sledovat?

Údaje pro fakturaci

Přístup k videokurzu

Po připsání Vaší platby na náš účet Vám zašleme daný počet přístupových klíčů podle varianty, kterou si objednáte. Každý licenční klíč má platnost 1 rok od prvního použití a je určen vždy pouze pro jednu osobu.

Přístupový klíč slouží ke sledování videokurzu v rámci této webové stránky (nejedná se o soubor ke stažení) a doplňkových materiálů, které si můžete stáhnout. Videokurz může každý uživatel sledovat po celou dobu platnosti licenčního klíče a může si jej libovolně zastavovat či opakovaně přehrávat.


Mám přístupový klíč, chci zpřístupnit videokurz

Pokud jste si již produkt zakoupili a obdrželi jste od nás přístupový klíč, zadejte jej prosím níže.